บริษัท บางกอกสเกลส์ จำกัด ศูนย์จำหน่าย และซ่อมเครื่องชั่ง

  02-360-3021 , 086-3388-168

TPL-01H

TPL-01H

DESCRIPTION

– ใช้งานง่ายสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องชั่งได้ทุกยี่ห้อเพียงมีช่องสัญญาณ RS-232
– เมนูเป็นรูปแบบภาษาไทยสะดวกในการใช้งาน
– สามารถบันทึกข้อมูลลง SD CARD ซึ่งจะถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบ FILE EXCEL
– สามารถต่อ KEYBOARD ได้ สำหรับใส่ข้อมูลเพิ่มเติม ในแต่ละครั้งของการปริ้น
– สามารถต่อ บาร์โค้ดสแกนเนอร์ได้ (เพื่อเลือก FORMAT ด้วยวิธีการสแกนบาร์โค้ด)
– สามารถกำหนดจำนวนสำเนาที่ต้องการจะปรื้นตามที่ต้องการได้
– ความละเอียด 203 DPI (8 DOTS / mm)
– ชนิดกระดาษ : DIRECT THERMAL LABEL ,
COATED PAPER , DURAABLE FILM LABEL
(PP , PET) ,SPECIALITY PAPERS AND
FILMS LABEL

DESCRIPTION

– ใช้งานง่ายสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องชั่งได้ทุกยี่ห้อเพียงมีช่องสัญญาณ RS-232
– เมนูเป็นรูปแบบภาษาไทยสะดวกในการใช้งาน
– สามารถบันทึกข้อมูลลง SD CARD ซึ่งจะถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบ FILE EXCEL
– สามารถต่อ KEYBOARD ได้ สำหรับใส่ข้อมูลเพิ่มเติม ในแต่ละครั้งของการปริ้น
– สามารถต่อ บาร์โค้ดสแกนเนอร์ได้ (เพื่อเลือก FORMAT ด้วยวิธีการสแกนบาร์โค้ด)
– สามารถกำหนดจำนวนสำเนาที่ต้องการจะปรื้นตามที่ต้องการได้
– ความละเอียด 203 DPI (8 DOTS / mm)
– ชนิดกระดาษ : DIRECT THERMAL LABEL ,
COATED PAPER , DURAABLE FILM LABEL
(PP , PET) ,SPECIALITY PAPERS AND
FILMS LABEL