บริษัท บางกอกสเกลส์ จำกัด ศูนย์จำหน่าย และซ่อมเครื่องชั่ง

  02-360-3021 , 086-3388-168

เครื่องชั่งรถบรรทุก

DESCRIPTION

– โครงสร้างเป็นเหล็กพ่นสีอย่างดี ขนาดเหล็ก wide flange 600×200 / 400×200
– มีทั้งระบบเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และ เก็บข้อมูลในหัวเครื่องชั่ง
– มี 3 ลักษณะ แบบลอย / แบบฝั่งพื้น / แบบกึ่งลอยกึ่งจม
– ใช้อุปกรณ์แสดงผลที่ผ่านการตรวจรับรองจาก สำนักงาน ชั่ง-ตวง-วัด
– พร้อมตรวจรับรอง และ ออกใบอนุญาตจาก สำนักงาน ชั่ง-ตวง-วัด
– ควบคุมการผลิตด้วยทีมช่างประสบการณ์ 20 ปี
– รับประกันคุณภาพ 18 เดือน