บริษัท บางกอกสเกลส์ จำกัด ศูนย์จำหน่าย และซ่อมเครื่องชั่ง

  02-360-3021 , 086-3388-168

indicator เครื่องชั่ง

indicator ของเครื่องชั่ง (หรือที่เรียกว่าแผงควบคุม) มีความหลากหลายไปตามรูปแบบและความซับซ้อนของเครื่องชั่งต่าง ๆ แต่ละรุ่น ต่อไปนี้คือส่วนประกอบและรายละเอียดที่อาจพบภายใน indicator ของเครื่องชั่งบางระบบ

1.หน้าจอ (Display)
แสดงผลค่าน้ำหนักในรูปแบบตัวเลขหรือกราฟิกบนหน้าจอ LCD หรือ LED.
สามารถแสดงผลน้ำหนักในหน่วยต่าง ๆ ที่เลือกได้ เช่น กิโลกรัม, ปอนด์, กรัม, เป็นต้น.

2.ปุ่มควบคุม (Control Buttons)
ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องชั่ง เช่น เปิด/ปิด, ปรับค่า, การเลือกหน่วย, และการบันทึกข้อมูล.

3.การเชื่อมต่อ (Connectivity)
มีพอร์ต หรือ สายเชื่อมต่อที่ใช้เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์น้ำหนักและอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ เช่น คอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์, บาร์โค้ดสแกนเนอร์, เครื่องพิมพ์ป้ายราคา, และอื่น ๆ.

4.เมมโมรี (Memory)
บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวัดน้ำหนัก เช่น ประวัติการชั่ง, รายละเอียดการทำธุรกรรม, หรือรายการสินค้า.

5.หน่วยนับ (Processor)
หน่วยประมวลผลข้อมูลน้ำหนัก ทำหน้าที่คำนวณค่าน้ำหนักและประมวลผลข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.

6.อินเตอร์เฟซ (Interface)
ช่องเชื่อมต่อที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น เช่น USB, RS232, RS485, Ethernet เป็นต้น.

7.เสียงและแสงสัญญาณ (Audio and Visual Indicators)
สัญญาณเสียงหรือแสงที่ใช้แจ้งเตือนผู้ใช้ เช่น เสียงเตือนเมื่อชั่งสิ้นสุด, แสดงไฟ LED เมื่อชั่งสมบูรณ์, และอื่น ๆ.

8.เฟิร์มแวร์ (Firmware)
ซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนฮาร์ดแวร์ เป็นส่วนของระบบปฏิบัติการของเครื่องชั่ง เป็นผู้ควบคุมการทำงานและการแสดงผล.