บริษัท บางกอกสเกลส์ จำกัด ศูนย์จำหน่าย และซ่อมเครื่องชั่ง

  02-360-3021 , 086-3388-168

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

พิชามญชุ์ ภาเรือง

การเงิน และ บัญชี
092-256-1656

อัมราพร คีรีวงค์

เอกสาร และ ใบเสนอราคา

กุลโรจน์ ภาเรือง

หัวหน้าฝ่ายขาย
086-329-3388

สุวัฒน์ นามกันหา

หัวหน้าฝ่ายช่าง
085-057-6769

ติดต่อเรา

บริษัท บางกอกสเกลส์ จำกัด 199/1488 หมู่3 ถ.บางพลี-ตำหรุ
ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

เบอร์โทรศัพท์ : 02-360-3021 , 086-3388-168
อีเมลล์ : service@bangkokscale.com